Jäsenasiaa

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry  pitää yllä jäsenrekisteriä jäsenmaksujen perintää, edunvalvonta-asioiden hoitamista, jäsenpalvelujen ja tilastotietojen kokoamista varten.  Tietoja luovutetaan jäsenmaksujen osalta verottajalle ja jäsentietojen osalta Jytyn jäsenvakuutuksen toimittavalle vakuutusyhtiölle. Yhteystietoja luovutetaan vain jäsenetujen markkinointiin. Jäsen voi halutessaan kieltää tietojen luovuttamisen.


JÄSENMAKSUT VUONNA 2024


Jäseneltä perittävä jäsenmaksu  =  liiton määräämä jäsenmaksu + jäsenyhdistyksen jäsenmaksu.

Yhdistykset päättävät vuosittain omasta jäsenmaksuosuudesta. Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy liiton jäsenmaksuun.


Jäsenmaksu on 1,32 % kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, joka sisältää luontoisedut, työaikakorvaukset, lomarahan ja lomakorvauksen. Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.


Euromääräinen jäsenmaksu 7 € / kk

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (=määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa.


Eläkeläis-/kannatusjäsenmaksu  36  € / v.

Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy.

Yhdistyksemme kannatusjäsenenä voi osallistua yhdistyksemme järjestämiin vapaa-ajan tapahtumiin.  

Kannatusjäsenellä on käytössään samat edut kuin Jytyn varsinaisella jäsenellä lukuunottamatta Jytyn tarjoamia jäsenvakuutuksia (vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutusta).

HUOM. eläkkeellejäännistä on ilmoitettava jäsenasiainhoitajalle !!


Opiskelijajäsenmaksu

Opiskelijan jäsenmaksu on 0 € / v.   Opiskelijajäsenyys ja –jäsenmaksu koskevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista ammatti- ja aikuisopiston, urheiluopiston tai ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaa. 


Työttömyyskassan maksamat etuudet

Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää liiton ja työttömyyskassan osuuden. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan etuudesta.


Varusmies- ja siviillipalveluajan jäsenmaksu   0 €


Lisätietoja:  jäsenasiainhoitaja Tarja Särkijärvi