Jäsenasiaa

Tietosuoja

 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry pitää yllä jäsenrekisteriä jäsenmaksujen perintää, edunvalvonta-asioiden hoitamista, jäsenpalveluja ja tilastotietojen kokoamista varten. Tietoja luovutetaan jäsenmaksujen osalta verottajalle ja jäsentietojen osalta Jytyn jäsenvakuutuksen toimittavalle vakuutusyhtiölle. Yhteystietoja luovutetaan vain jäsenetujen markkinointiin. Jäsen voi halutessaan kieltää tietojen luovuttamisen.

 

Tietosuojaseloste

---------------------------------------------------------------------------------------------

Jäsenmaksut vuonna 2021

Jäseneltä perittävä jäsenmaksu = liittojäsenmaksu + jäsenyhdistyksen jäsenmaksu. Yhdistykset päättävät vuosittain omasta jäsenmaksuosuudestaan.  Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy liittojäsenmaksuun.

 

Jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta, joka sisältää luontoisedut, työaikakorvaukset, lomarahan ja lomakorvauksen.  Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.

 

Euromääräinen jäsenmaksu 5 €/ kk

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jänenet, jotka ovat väh. kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi jääneet vaille varsinaista palkkaa palkattoman virkavapauden tai työloman, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi tai ovat äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla. Myös määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat maksavat euromääräistä jäsenmaksua.

 

Opiskelija jäsenmaksu  3 € / kk  ( 36 € /v.)

Varusmies- ja siviilipalveluajan jäsenmaksu 0 €

 

Eläkeläis/kannatusjäsenmaksu 36 €

Vanhuuseläkkeelle jäänyt voi maksaa kannatusjäsenmaksua ja voi osallistua yhdistyksen järjestämiin vapaa-ajan tapahtumiin ja saa muut jäsenetuudet poislukien ansiotyöhön liittyvät etuudet.

HUOM. eläkkeellejäännistä on  ilmoitettava jäsenasiainhoitajalle

 

Taloudenhoitaja-jäsenasiainhoitaja Tarja Särkijärvi  antaa lisätietoja kaikissa jäsenasioissa

puh. 044 577 2255

Ilmoita muutoksista

 

Eläkkeellejäämisestä on ilmoitettava jäsenasiainhoitajalle.

Muistathan ilmoittaa myös muista muutoksista, jos työsuhteesi tai yhteystietosi muuttuvat.  Voit päivittää tietosi itse lisäksi Jässäriin.